Argis İlaç A.Ş. Preformülasyon Çalışmaları | Argis İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.

Preformülasyon Çalışmaları

Preformülasyon, genelde  gerek yeni veya gerekse mevcut ilaçların geliştirmesinde gözden kaçırılan ve/veya gereken önemin verilmediği kritik bir aşamadır.

ARGİS’in bünyesinde;

Preformülasyon çalışmalarında ilacın formülasyon gelişiminde kritik aşamaların atlanmaması yönünde optimizasyon tekniklerinin uygulamasında ve  dizaynında uzman kadrolar yer almaktadır.

Preformülasyon; optimizasyon tekniklerinin ve aktivitelerinin uygulanması, başarılı farmasötik ürün geliştirmesinde olmazsa olmazı gerektirir. Bu önemli kritik aşamada bunun bilinci ile hareket ederiz.