Argis İlaç A.Ş. Mikrobiyolojik Testler | Argis İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.

Mikrobiyolojik Testler

  • Argis10 Argis11Methot geliştirme ve validasyon
  • USP/EP/JP uyum-onay testleri
  • Mikrobiyolojik  limit testleri
  • Antimikrobiyal etkinlik testleri