Argis İlaç A.Ş. Kalite Güvence Hizmetleri | Argis İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.

Kalite Güvence Hizmetleri

HPLC, TLC, GC, DSC,…..ARGİS aşağıdaki uygulamalardaki  analitik metodları geliştirme ve validasyonlarını dökümante eder;

 • Argis8Potens değerlendirmesi
 • Dissolution (çözünme hızı) çalışmaları
 • İmpürite ve ilgili bileleşikler
 • Nem
 • Metal
 • Kalıntı solventleri
 • Fiziksel ve kimyasal testler
 • Temizlik yöntemi
 • DMF uygulamaları-güncellemeler
 • Müşteri odaklı diğer testler
 • İlaç stabilite testleri
 • In vitro-in vivo korelasyon  (f2 ve f1 değerlendirmeleri)

Kalite Kontrol Testleri 

Argis9ARGİS, aktif farmasötik bileşikler (APIs), farmasötik ara ürünler, yardımcı maddeler ve bitmiş   ürün üzerinde  QC ve mikrobiyolojik testler, kalite kontrol   testlerinin uygulamasında standart operasyon prosedürleri (SOP), analitik laboratuarlarımız   hammaddeden bitmiş ürünlerinize yüksek  güvenlikte ve etkili kalite kontrolü (QC) uygular.

Uygulamalarımız;

 • Müşteri odaklı metodlar
 • In-house metodlar
 • USP methods
 • PhEur methods
 • JP/JPE methods
 • BP methods


ARGİS ‘in kalite kontrol (QC) servis grubu  aşağıdaki farmasötik geliştirme uygulamalarında destek sağlar; 

 • Non-traditional method uygulamaları
 • Farmasötik etkin madde (APIs) ve yardımcı madde, ara ürün testleri
 • In-process testler
 • Proses validasyon dizaynı ve validasyon testleri
 • Bitmiş ürün release ve stabilite
 • Ambalaj-kap-kapak testleri