Argis İlaç A.Ş. Mevzuat | Argis İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.

Mevzuat

Resmi Kurumlar İnternet Sitesi
TC Sağlık Bakanlığı                                                     . http://www.saglik.gov.tr
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü http://www.iegm.gov.tr
Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu http://www.sgk.gov.tr
Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi Başkanlığı http://www.rshm.saglik.gov.tr              .
TC Çevre ve Orman Bakanlığı http://www.cevreorman.gov.tr
TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı http://www.tarim.gov.tr
TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı http://sanayi.gov.tr

 

Sektörel Dernekler, Sendikalar ve Organizasyonlar İnternet Sitesi
Türk Pharmasists Derneği http://www.teb.org.tr
Türk Farmakoloji Derneği http://www.tfd.org.tr
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği http://www.aifd.org.tr
Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği http://www.ieis.org
Türkiye İlaç Sanayi Derneği http://www.tisd.org.tr
Farmakovijilans Derneği http://www.farmakovijilansdernegi.org
İlaç ve Tıbbi Kimya Derneği http://www.medchem.org
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği http://www.hasuder.org
Klinik Araştırmalar Derneği http://www.klinikarastirmalar.org.tr

 

Dünya’dan Resmi Sağlık Otoriteleri Ve Organizasyonlar İnternet Sitesi
ABD Gıda ve İlaç İdaresi                                                             . http://www.fda.gov
ICH http://www.ich.org
Dünya Sağlık Örgütü http://www.who.int
Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği http://www.ieis.org
Avrupa İlaç Ajansı http://www.emea.europa.eu
Farmakovijilans Derneği http://www.farmakovijilansdernegi.org           .
PHRMA http://www.phrma.org
Çocuk Ürünleri Sanayicileri Derneği http://www.jpma.org
Aktif İlaç Hammaddeleri Komitesi http://www.apic.cefic.org
eMC http://www.emc.medicines.org.uk
IMS Health http://www.imshealth.com
İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu http://www.ifpma.org
Uluslararası Eczacılık Federasyonu http://www.fip.nl

 

Dünya Sağlık Bakanlıkları İnternet Sitesi
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri                                                               .  http://www.health.gov/
Avustralya Sağlık Bakanlığı  http://www.health.gov.au/
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı  http://www.mh.government.bg/
Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği  http://www.mzcr.cz/
Çek Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı  http://www.emea.europa.eu
Finlandiya Sağlık Bakanlığı  http://www.valtioneuvosto.fi/vn/liston/base.lsp
Fransa Sağlık Bakanlığı  http://www.sante.gouv.fr/
Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı                                      .  http://mohfw.nic.in/
Hollanda Sağlık Bakanlığı  http://www.rijksoverheid.nl/#ref-minvws
U.K. Sağlık Bakanlığı  http://www.dh.gov.uk/en/index.htm
İrlanda Sağlık Bakanlığı  http://www.dohc.ie/
İspanya Sağlık Bakanlığı  http://www.msc.es/
İsveç Sağlık Bakanlığı  http://www.socialstyrelsen.se/
İsviçre Sağlık Bakanlığı  http://www.bag.admin.ch/
İtalya Sağlık Bakanlığı  http://www.salute.gov.it/
Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı  http://www.saglikbakanligi.com/
Norveç Sağlık Bakanlığı  http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html?id=421
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı  http://www.moh.govt.nz/moh.nsf
Yunanistan Sağlık Bakanlığı  http://www.ypyp.gr/