Argis İlaç A.Ş. Kurumsal | Argis İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.

Kurumsal

Hakkımızda

ARGİS İLAÇ 2006 yılında kurulmuştur. GMP belgesine sahip 4000 metrekare ilaç üretim alanına sahiptir. Uzman kadrosu ile yeni dozaj şekillerinin geliştirilmesi ve jenerik ilaç geliştirmeyide kapsayan ar-ge faaliyetlerinin yanı sıra, ruhsatlandırma ve ilaç imalat süreçlerinde hizmet verir.

Yerli ve yabancı geniş bir müşteri portföyüne sahiptir. Beşeri ilaç, Veteriner ilaçları, gıda ve kozmetik alanında ürün geliştirme ve formülasyon çalışmaları, stabilite dizaynı ve çalışmaları, kliniğe ilaç hazırlama ve orijinal ürün temini ve in-vitro f2-f1 uyum çalışmaları,, permeabilite çalışmaları, patent araştırma ve yorumlama, fason imalat danışmanlığı, pilot üretim dizaynı ve ithal anlaşmaların yerli imalata adaptasyonu başlıca ilgili alanlarımızı oluşturur.

Ürün geliştirilmesinde ve kalite kontrolünde GMP ve GLP standartlarında tüm teknik cihazlara sahiptir. Fason imalatta ürün kalitesi ve güvenirliliği yanında müşteri mennuniyeti gözetilerek ürünün dozaj şekline uygun anlaşmalı birçok fason üretim yerlerimiz mevcuttur.

Vizyon ve Hedeflerimiz

Küresel sağlık sektörü alanında ideal bir partner olmak

 

 • Dünya çapında bilim adamları , akademisyenlerle ilaç sanayi birlikteliği çerçevesinde , ulusal ve uluslar arası otorite-düzenleyici kurumlar arası odaklı diyalog yoluyla iletişim, anlayış ve işbirliğini teşvik etmek
 • Ürünlerin ruhsatlandırılmasında bilimsel gelişmelerin ve gelişen teknolojilerin etkilerini yansıtabilecek forumların düzenlenmesine katkı sağlamak
 • Farmasötik ürünlerin ruhsatlandırmasında bilimsel yönetmelik ve yönergelerin geliştirilmesi,dünya çapındaki ilgili otoritelerdendesteğin sağlanması ve yeni ilaçların güvenliğini, etkinliğini ve kalitesinin sağlamak
 • ilaç araştırma ve geliştirme ile ilgili ilaç sanayi, bilim adamları ve akademisyenlerin , otoritelerin bakış açılarını genişletecek ulusal ve uluslararası bilimsel sempozyumlara, çalıştaylara, toplantılara, tartışma gruplarına eğitim programları düzenlemek

Misyonumuz

Günümüz gelişmelerine uygun yenilikçi teknolojiler aracılığı ile güvenilir ve etkin üretim koşulları sağlayarak Jenerik ve küresel ilaç endüstrisi için avans ürünleri üretmek

Gelecek Hedeflerimiz

İlaç endüstrisinde partnerlerimiz için etkin, güvenilir ürünlerin geliştirilmesi.

Faaliyetlerimiz

 • Preformülasyon çalışmaları
 • Formülasyon ve Prosses (Yöntem) Geliştirme
 • Analitik metod geliştirme & Validasyon
 • Kalite Güvence Hizmetleri
 • Mikrobiyolojik Testler
 • Stabilite Çalışmaları
 • Fason imalat ve Paketleme servisleri

Uzmanlıklarımız

 • Polimorfik yapıların incelenmesi
 • İlaç etkin maddelerinde (API) tuz formlarının seçimi
 • Yardımcı madde (excipient) - yardımcı madde uyumluluğu
 • İlaç etkin madde (API) / yardımcı madde etkileşimi
 • pKa tespiti.
 • Hygroscopicity çalışmaları
 • Faz/Çözünürlük çalışmaları (Üçgen faz diagramları)
 • Fotostabilite
 • İlaç etkin madde kap/ambalaj etkileşimleri
 • Ekstre olabilir/Bağlanabilirlik
 • Solvat formları
 • Çözünürlük ( Su, Solventler, Log P)
 • Zeta potansiyel
 • Partikül büyüklüğü dağılımı
 • Pore büyüklüğü ve yüzey alan ölçümü
 • Sıkışma özellikleri (Hausner ratio, Carr’s index)
 • Basılabilirlik
 • Toz-granül akıcılık özellikleri (angle of repose)
 • İntrinsik dissolüsyon
 • Islanabilirlik
 • Kimyasal ve fiziksel stabilite

Başarılarımız

 • Bir çok ilacın formülasyonlarının in-house olarak geliştirilmesi
 • Bir çok molekülün Analitik validasyonlarının API ve finish product düzeyinde gerçekleştirilmesi
 • Bir çok molekül için biyo eşdeğerlik çalışmaların başlatılması ve başarılması
 • Bir çok ilacın formülasyonu, pilot ve fason üretimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Biyo eşdeğerlik çalışmalarına hazırlık, in vitro (f1/f2 benzerlik) çözünme hızı değerlendirme ve danışmanlık hizmetleri
 • İlaç molekülleri için patent değerlendirme ve olası sorunların aşılması.
 • Süper jenerik ve yeni dozaj formlarının tasarımında innovatif yaklaşımı
 • 200'den fazla lisans başvurusu ve 300 projenin uygulamaya alınması.

Avantajlarımız

 • Bilim uzmanlığını tamamlamış Nitelikli ve deneyimli ekip,
 • FDA,EMEA, ICH klavuzlarına uyumlu araştırma ve lisanslama faaliyetleri
 • cGMP fason üretim ve GLP ‘e uygun iyi donanımlı Labotauvar,
 • Lab-ölçekli-pilot üretim ve ticari seri boyutlarında üretim desteğinde Tam donanımlı
  Ar-Ge merkezi
 • Birçok yerel ve küresel İlaç şirketler ile Uzun partnerlik deneyimi

Tübitak Projeleri

 • TEYDEP Proje No: 3090315
 • TEYDEP Proje No: 3110062